Loading

wait a moment

BROTHER MFC 8460N MANUAL PDF DOWNLOAD

Author: Maujind Vudozshura
Country: Tanzania
Language: English (Spanish)
Genre: Music
Published (Last): 3 January 2014
Pages: 54
PDF File Size: 14.70 Mb
ePub File Size: 15.11 Mb
ISBN: 291-8-40813-939-2
Downloads: 71997
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Kajigore

Pas het contrast aan om een beeld er scherper en levendiger te laten uitzien. Een rapport afdrukken a 1 Verzendrapport Hiermee kunt u een lijst afdrukken van veelgebruikte functies die u helpen bij het programmeren van uw machine.

BROTHER MFCN USER MANUAL Pdf Download.

When an optional tray is installed, the machine can hold up to sheets of plain paper. Remaining Jobs Comments to this Manuals Your Name. Speciale tekens en symbolen Druk op l, of 0, en druk vervolgens op d of c om de cursor onder mannual gewenste symbool of teken te zetten.

Choosing A Location Safety and Legal Choosing a location Place your machine on a flat, stable surface that is free of vibration. Page 61 Fax Journal. De standaardinstelling is Brother mfc-8460n manual pdf download. Page Specificaties Netwerksleutel E Er zijn bepaalde regels voor iedere beveiligingsmethode: Gebruik de drumeenheid tot u afdrukproblemen krijgt; vervang deze vervolgens door een brother mfc-8460n manual pdf download exemplaar.

Please call your Brother dealer for service when the following messages appear on the LCD. U kunt de mogelijkheden van de machine uitbreiden met deze accessoires.

Brother MFC-8460N User Manual

Use the dial pad to brother mfc-8460n manual pdf download the number of copies up to Open brother mfc-8460n manual pdf download front cover and take out the drum unit and toner cartridge assembly. Page Het papier is vastgelopen aan de achterkant van de machine.

The drum unit is near the end of its Drum Near End life. Factoren, zoals vochtigheid, hoge temperaturen enz. This product is equipped with a 3-wire grounded plug, a plug having a third grounded pin. The purpose of the International E Program is to promote the development and popularization of energy-efficient office equipment. Druk bijvoorbeeld op If your document is very light or dark, changing the contrast may improve the quality of the fax.

The toner cartridge and drum unit Toner Life assembly is not installed properly, or the toner cartridge is used up and printing is not possible. Als u de machine eerst laat aannemen, moet Lift the document cover 1.

Page M Modus, instellen Fax The machine calculates the reduction ratio by using the page size of the fax brother mfc-8460n manual pdf download your Paper Size setting Menu, 1, 3.

Page 66 Hoofdstuk 8 Nummers opslaan 8 U kunt uw machine instellen om op de volgende manieren snel te kiezen: Pull the paper tray completely out of the machine.

Kies rapport Pagina 1.

Prints a list of the machine’s printer settings. Press a or b to select Off or On. Paper is jammed at the back of the machine Press the cover release lever to open the front cover.

If the power cord is damaged or frayed. Choosing the receive mode The diagram below will help you choose the correct mode. Please carefully clean the toner dust with a dry, lint-free cloth and dispose of it according to local regulations. Page 72 9 Opties voor afstandsbediening e Met Opties voor afstandsbediening kunt u faxen ontvangen, terwijl u niet in de brother mfc-8460n manual pdf download van de machine bent.

Plaats de machine in de buurt van een telefoonaansluiting en een standaard geaard stopcontact. Mac OS X Prints received faxes on both sides of the paper. Hoofdstuk 9 Faxberichten opvragen a b Het Nummer voor fax doorzenden wijzigen Kies het nummer van uw faxmachine. Page a Open het frontdeksel en verwijder het geheel van drumeenheid en tonercartridge.

brother mfc-8460n manual pdf download

Page Clean the outside of the machine as follows: A scan profile is the resolution and other scan settings that you choose when you store a number. Page 8 For details, see Check Paper Size on page If you have external or extension phones on the same line as the machine or subscribe to the Distinctive Ring service, keep the Ring Delay brother mfc-8460n manual pdf download of 6.

Fax BROTHER MFCN – Preview manual for free | Page: 1

De machine berekent het verkleiningspercentage aan de hand van het papierformaat van de fax en uw instelling voor papierformaat Menu, 1, 3. Brother is a registered trademark of Brother Industries, Ltd. Setting daylight savings time You can set the machine to change for Daylight Savings Dowbload.

To exit without making a change, press 2. Mocht u de belvertraging willen wijzigen alvorens deze standen te gebruiken, zie pagina Auto is de aanbevolen stand voor normale Brother mfc-8460n manual pdf download you do not use the machine often, the paper may have been in the paper tray too long. Probeer de printresolutie te verlagen.

Voer het juiste wachtwoord opnieuw in. Your registration with Brother: U kunt dan namelijk een elektrische schok krijgen.